ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


Дана політика конфіденційності персональних даних користувачів сайту – https://casino-slots777.com/ (далі також – сайт) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI , Конвенцією про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

Політика конфіденційності визначає порядок обробки, використання і зберігання будь-якої інформації, яку користувачі сайту надають Адміністрації сайту.

Адміністрація сайту докладає усіх зусиль для забезпечення схоронності персональних даних користувачів сайту.

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

Персональні дані (далі також – ПНД) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та / або у формі картотек персональних даних.

Власник персональних даних – фізична особа або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки.

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови його обізнаності) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, викладене в письмовій формі або у формі, яка дає можливість зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згоду суб’єкта персональних даних може бути надано під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту здійснення відмітки.

Картотека – будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними критеріями, незалежно від того, чи є такі дані централізованими, децентралізованими або розділені за функціональними або географічним принципам.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем.

Одержувач – фізична або юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

Розпорядник персональних даних – фізична або юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника.

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якого обробляються.

Адміністрація сайту– уповноважені представники і співробітники власника https://casino-slots.com.ua/.

Користувач сайту – особа, яка має доступ до сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт.

Cookies– невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

IPадреса– унікальний мережеву адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

Надання персональних даних – дія або набір дій, які націлені на те, щоб розкрити ПНД для певної особи або групи осіб.

Знищення персональних даних – перелік дій, які призводять до знищення ПНД без можливості їх подальшого відновлення в комп’ютеризованої системи ПНД і / або матеріального носія ПНД.

2. ЗБІР ПНД І ПЕРЕЛІК ОБРОБКИ ПНД

3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПНД

ПНД використовуються Адміністрацією сайту в наступних цілях:

 1. для моніторингу використання сайту і проведення інших статистичних досліджень;
 2. для розсилки новин, спеціальних пропозицій, реклами (маркетингу) та іншої інформації користувачеві по наданою адресою електронної пошти;
 3. для майбутньої аналітики, яка дозволить поліпшити якість і рівень сервісу сайту;
 4. для надання онлайн-доступу користувачеві до послуг, контенту і / або інформації сайту;
 5. для дотримання законодавства України та міжнародного законодавства, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
 6. для передачі ПНД одержувачам, зокрема, онлайн-казино з метою перевірки реєстрації користувача на зазначеному сайті.

4. УМОВИ ОБРОБКИ ПНД І БЕЗПЕКА

5. МІСЦЕ І ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПНД

 1. Обробка ПНД користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
 2. ПНД обробляються в формі, яка допускає ідентифікацію суб’єкта ПНД, не довше ніж це необхідно для законних цілей, в яких вони збиралися або в подальшому оброблялися, в тому числі передбачених цією Політикою конфіденційності.
 3. Обробка і зберігання наданих ПНД здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сайту. Надані ПНД обробляються і можуть зберігатися в базі персональних даних або в окремій таблиці бази даних сайту.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

Користувач має право:

 1. запитувати інформацію про те, чи були оброблені його ПНД, для чого вони використовуються і як вони захищені;
 2. змінювати ПНД в будь-який час;
 3. відмовитися від користування послугами сайту в будь-який час і вимагати видалення ПНД з бази ПНД, якщо цього вимагають норми закону;
 4. обмежити використання і обробку ПНД, за винятком випадків, передбачених законодавством;
 5. інші права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

7. ЗНИЩЕННЯ ПНД

 1. Користувач має право відмовитися від надання ПНД або відмовитися від користування сайтом в будь-який час шляхом направлення повідомлення Адміністрації сайту.
 2. Після того, як суб’єкт персональних даних перестає бути користувачем сайту, його ПНД видаляються.

8. БЕЗПЕКА НЕПОВНОЛІТНІХ

Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. За дії, вчинені на сайті неповнолітніми користувачами, Адміністрація сайту відповідальності не несе.

9. ВИКОРИСТАННЯ COOKIES

 1. Застосування cookies необхідно для того, щоб користувачі мали можливість користуватися сайтом і доступними на ньому функціями. Користувач має право видалити або заблокувати cookies шляхом внесення відповідних змін в настройках веб-браузера. Однак дані дії можуть вплинути на правильність роботи сайту.
 2. Сайт збирає інформацію про відвідування користувачами сайту з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Адміністрація сайту робить це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які сайт може відправити браузеру користувача, і вони будуть збережені на комп’ютері або мобільному пристрої користувача для подальшої ідентифікації його сайтом.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності. 
 2. Зміни набирають законної сили з моменту публікації на сайті. 
 3. Користувач сайту зобов’язується відслідковувати зміни, що вносяться самостійно, періодично перевіряючи актуальність Політики конфіденційності, розташованої за адресою: https://casino-slots.com.ua/privacy/. 
 4. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Політики конфіденційності, користувач повинен припинити користуватися сайтом, а також вимагати, щоб Адміністрація сайту видалила його ПНД.